Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

masakrycznie
21:27
2180 2add 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakiteandra kiteandra
21:26
7623 ca67 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viakiteandra kiteandra
masakrycznie
21:26
0801 9f6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
masakrycznie
21:26
9290 a104 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra

April 24 2015

masakrycznie
21:15
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
masakrycznie
21:15
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaateme ateme
masakrycznie
21:14
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaateme ateme
masakrycznie
20:06
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
masakrycznie
20:05
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia.
Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie.

Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę.
Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze.

Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki.

Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione.

Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni.

Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację.
Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy.

Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni.

Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
Reposted fromumorusana umorusana viakyte kyte
masakrycznie
20:04
Dawne czasy mają zawsze urok wielki dla tych, którym nowe nie przyniosły nic prócz łez i boleści.
— Eliza Orzeszkowa – Marta
Reposted frompuella13 puella13 viaWhiltierna Whiltierna
masakrycznie
20:03
0307 3cfb
Reposted fromretaliate retaliate viamauak mauak
masakrycznie
20:02
7420 566d
Reposted fromscorpix scorpix viamauak mauak
masakrycznie
20:02
4557 9dc7 500
Reposted from3ch0 3ch0 viamauak mauak
masakrycznie
20:01
2984 0525
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamauak mauak
masakrycznie
20:01
Miłość zjawiała się z trudem i niezmiernie rzadko. Kiedy już przychodziła, to zwykle z innych powodów niż trzeba. Człowieka po prostu męczyło ciągłe bronienie się przed nią i poddawał się, ponieważ musiała gdzieś znaleźć sobie miejsce. Potem przeważnie zaczynały się kłopoty.
— c. bukowski, kobiety
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty
masakrycznie
20:00
7084 8cec
Reposted fromClary Clary vialegohouse legohouse
masakrycznie
19:59
5389 8465
Reposted fromwhocares whocares viasensation sensation
19:59
0548 8936 500

April 21 2015

masakrycznie
20:44
Tyranizowała mężczyzn chłodem.
— B. Prus "Lalka"
20:43
1104 9d1b 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl