Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

masakrycznie
18:07
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viaunusual unusual
masakrycznie
18:06
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunusual unusual
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
masakrycznie
18:06
Sen jest najlepszą ucieczką.
— .

May 26 2015

masakrycznie
20:55
Nie da się na dłuższą metę znieść tego, że trzeba cały czas być fajnym. To jest nieludzkie bardziej niż "Bravo". I kiedy myślę o sobie, to chyba to mnie zwiodło na manowce. W świecie ciętej riposty i getrów z H&M tak łatwo się zgubić.
— "Najgorszy człowiek na świecie" Małgorzata Halber
Reposted frompierdolony pierdolony viawerterowska werterowska
masakrycznie
20:54
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder vialabellavita labellavita
masakrycznie
20:54
Ludzie chorują od tajemnic.
— i.
Reposted frominsecure insecure viacytaty cytaty
masakrycznie
20:54
4054 1787
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
masakrycznie
20:54
6889 4f52 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
20:54
9851 3746 500
Reposted fromclitoris clitoris vialifeless lifeless
masakrycznie
20:53

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaecrivain ecrivain
masakrycznie
20:51
Miłość, piękno, dobro i przyjaźń istnieją naprawdę. Są tak samo prawdziwe jak deszcz. Są tak samo prawdziwe jak masło, drewno, kamień, pluton, pierścienie Saturna i azotan sodu. Na ziemskim poziomie istnienia łatwo stracić ten fakt z oczu.
— Eben Alexander
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeless lifeless
20:51
8741 82db 500

stayinbedmedia:

From the next Moomin film coming this year (french-finnish production)

Reposted fromtwice twice vialifeless lifeless
masakrycznie
20:50
7990 4ca3 500
lub kogoś.
masakrycznie
20:50
2390 89da 500

April 28 2015

masakrycznie
21:32
4677 58ea
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viakiteandra kiteandra
masakrycznie
21:31
Proszę, powiedz mi coś czego nie wiem
Zabierz do miejsc, w których nigdy już nie będę
Coraz słabiej czuje sobą Ciebie
I tylko Twój głos powtarza mi wciąż, że dobrze będzie
— W.E.N.A. "Lato w mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
21:31
2187 24bc 500
Reposted frommelchama melchama viakiteandra kiteandra
masakrycznie
21:28
Każdy człowiek boryka się w życiu z jedną prawdą, której nigdy w pełni nie pojmie. Musi przerabiać wciąż te same lekcje, popełniać takie same błędy, zanim ich sens dotrze wreszcie do jego świadomości.
— Carolyn Jess-Cooke
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
masakrycznie
21:28
0146 8a55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatwice twice
21:27
4528 6fc3 500
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...